december 19, 2016

Healingsprocessen

Din healing resan börjar nu

Varje person är unik och våra fysiska hälsotillstånd har skapas på grund av en obalans i våra känslomässiga, mentala eller andliga aspekter av oss själva.      

Din healingresan början redan i den stunden när du har bestämt dig att resa. Det är en resa som man inte kan förbereda sig helt till. Entiteterna förklarade för mig om enkelheten i livet. Allt liv är energi som vibrerar på olika frekvenser. Ett problem skapas och befinner sig på en viss vibrationsfrekvens. När vi fungerar på denna frekvens och fokuserar på problemet så kan vi inte ser lösningen som alltid finns på en annan vibrationsfrekvens. En sjukdom skapas t. ex. för att vi stödjer en viss vibrationsfrekvens genom de beteende och tankemönster som vi lever vårt liv utifrån. Emotionella och mentala blockeringar samt svårigheter att få flöde i den fysiska verkligheten så som jobb, hem, en stabil och bekväm ekonomisk situation skapas på samma sätt. När vi försöker lösa problemet från samma plats där vi har skapat det, bidrar vi enbart till att bibehålla vårt "problem" och ge det mer energi för att växa. 

 

För att skapa en förändring behöver vi ändra vårt perspektiv från den vibrationsfrekvens som "problemet" skapats från till den vibrationsfrekvens där lösningen finns. "Problem" finns enbart från den plats vi tittar på i den stunden. När vi vidgar vårt perspektiv, våra "problem" kan bli sedda som våra största tillgångar. Det som förändras är inte livet i sig, utan hur vi ser på det vilket i sin tur, ger sig uttryck i nya livssituationer och påverkar hela vårt liv. Det är därför man säger att ingen annan kan heala oss, utan vi healar oss själva.

Många gånger tror vi att vi vet vad som behövs för att skapa denna förändring och genom att använda viljan försöker vi skapa något nytt. Men denna lösning kommer från samma plats där problemet är skapat och oftast leder enbart till att vi lurar oss själva att vi mår bättre, förändringen varar kort och problemet återvänder i samma form eller annan form. Ta t ex någon som vill sluta röka eller gå ner i vikt. Genom att använda viljekraft så kan vi styra oss själva att avstå från tobak eller mat. Det kanske fungerar ett tag och vi klappar oss stolta på kinden för den förändring vi har skapat, dock efter ett tag upptäcker vi att vi har skapat ett annat beroende till något annat: godis, tv, spel, människor etc. Eller så fortsätter vi att hålla oss tillbaka från vårt beroendeobjekt, men den tomheten som finns från avhållsamheten försvinner inte. Vi känner att något saknas och mår dåligt och kanske t o m hamnar vi i depression. Det är som att ta medicin för att lindra symptomen medan orsaken blev aldrig botad.

 

Det som behövs för att komma till botten med sitt "problem" är i första hand TRO (FAITH) - ett av de ledande orden vid Casa de Dom Inácio. Att vi redan vet vad vi behöver, kommer från vårt starka behov av skapa trygghet för oss själva. Ett sätt att skapa trygghet för oss själva är att kontrollera vår situation och begränsa oss till det vi redan vet då vi kan förutse vad som kommer att hända. Det är en försäkring att vi inte kommer att utsättas för något nytt, som oftast är skrämmande. Vi vill att förändring ska hända medan vi stannar kvar i vår komfort zon. Det är en strategi som sällan leder till healing, utan som behåller oss i samma onda cirkel som vi från början ville förändra. Att ha tro till något större än oss och tillåta läkandeprocessen att ta den form den vill ta, talar om mod eller desperation. Många gånger har vår situation blivit så allvarlig (t ex vi blir allvarligt sjuka, eller förlorar allt vi hade) att vi kommer till den punkten att vi släpper taget om allt vi vet och öppnar upp i sinnet att ta emot hjälp. När vi inte har TRO så hamnar vi i panik. Vi tror inte på något bättre och vi är rädda för det som kan hända. Men vi behöver inte låta våra liv komma till en dramatisk vändpunkt.

 

Hos John of God blir man omfamnad i en miljö som kännetecknas av stark välvillighet och kärlek. Här kommer man in med sin skepticism, rädsla och motstånd till den förändring som man inte kan förstå sig på i förväg. Något händer dock när även dessa känslor och tankar blir möta med acceptans, kärlek och välvillighet. För en ögonblick kanske får man känna att det finns något större än oss, en intelligens som våra smala sinnen inte kan rymma. När förändringen börjar hända av sig själv och vi märker hur mötet med John of God påverkar oss, börjar vi TRO på att vi kan ha ett bättre liv. Många människor med livshotande sjukdomar eller liknande problematik har blivit friska efter bara ett besök hos John of God, andra har återvänt många gånger och andra har fått det lättare men inte blivit bra. En nyckel till vår egen healing är vår förmåga att tro och tillåta healingen att hända. Det är vår del av arbetet som vi behöver göra. Att se genom vårt motstånd och de mentala begränsningar i form av tankar så som "livet är farligt" "jag vet vad jag behöver", "healing kan inte hända mig" ,"jag kommer aldrig att bli bra", "jag är inte värd att få healing", etc. och tillåta sig själv för en stund att vara öppen till det okända. Det är där förändringen sker. Att våga att tro på det som man inte kan se, känna, höra, veta om.