december 19, 2016

Förberedelser

Förberedelser skapar trygghet

Man kan aldrig förbereda sig helt för ett möte med John of God. Det man kan göra är att skapa förutsättningar för att kunna ta vara på den möjligheten till healing som kan uppstå.
Genom att se till att allt det praktiska runt omkring resan är på plats, så kan man låta sinnet vila och vara öppen till nya insikter och perspektiv. När sinnet är upptaget med att planera, organisera och "fixa" finns det inte plats för något annat.

Genom att ha klarhet om sin intention med resan, skapas det fokus och riktning som kan sätta flödet av healing stegen igång och vi kan öppna upp till att känna det vi behöver känna för att befria oss från det som håller oss kvar i det vi vill förändra.

En klar intention är vägen till nya visioner om hur vi vill leva våra liv. Vår kreativitet kommer igång och passionen för livet tänds på. Vi vill något nytt och det blir vår bränsle för att gå genom vår emotionella process som uppenbarar sig.

Som din guide finns jag med dig hela vägen. Från att du bokar din resa tills du kommer tillbaka hem.

 

Praktiska förberedelser

Jag kommer att stödja dig med att skriftligt material över de saker som du behöver ha med dig på resan, med bokning av ditt flyg, samt kommer jag ordna att taxi, boende och mat finns tillgängliga för dig. Det är rekommenderat att du läser de böcker som finns tillgängliga om John of God för att bekanta dig med den miljö.

 

Mentala förberedelser

Vårt sinne kan inte förstå helt denna process och frågor kommer att dyka upp under resans gång, då vi behöver känna oss trygga. Jag finns till för att svara på dina frågor och ge dig all den information som du behöver för att kunna slappa av och fokusera på din intention.

 

Känslomässiga förberedelser

Rädsla är oftast den känsla som uppenbarar dig mest inför kraftfulla event som kommer att förändra vårt liv. Någonstans inuti vet vi att ett möte med John of God kommer inte att låta oss oberörda. Motstånd är också vanligt, då vi vill helst undvika känna på de "dåliga" känslorna.
Känslor bygger på de tankar vi har om livet och oss själva när våra behov är eller inte är tillgodosedda. Genom att guida dig att finna de behov som är källan till dina känslor, blir det tydligare för dig hur du kan finna stragier som stödjer dig att tillgodose dina behov.

Andliga förberedelser

Ditt främsta fokus är din intention med din resa. Genom att tillhandahålla dig skriftligt material, stödjer jag dig att börja din resa att ta reda på vilka är dina intentioner och böner för din resa.